Plan uw bezoek

UPDATE: 7 juni 2021

 

Beste familie,

Met dit schrijven wensen wij u op de hoogte te brengen van de laatste nieuwe ontwikkelingen betreffende de Corona-bestrijding.

Volgende aanpassingen in de bezoekregeling in onze woonzorgcentra zullen ingaan van 09/06/2021:

 • Er worden 4 nauwe contacten toegestaan;
 • deze 4 nauwe contacten mogen gelijktijdig aanwezig zijn als ze tot hetzelfde huishouden (onder één dak) behoren;
 • nauwe contacten mogen hun chirurgisch mondneusmasker af doen tijdens het bezoek op de kamer maar dienen het venster te openen (kantelen);
 • u dient steeds zelf uw chirurgisch mondneusmasker te voorzien voor u het gebouw betreedt;
 • de 4 nauwe contacten mogen om de 2 weken wisselen, de families spreken per bewoner onder elkaar af wie deze contacten zijn;
 • sociale contacten kunnen onbeperkt, hier dient steeds rekening gehouden te worden met de regels van afstand en het dragen van het chirurgisch mondneusmasker;
 • contact met andere bewoners, familieleden van andere bewoners en medewerkers wordt vermeden;
 • een bewoner mag met het bezoek buiten om te wandelen, met maximaal 10 personen (bewoner inbegrepen) en met respect voor de afstandsregels;
 • we vragen ook om u consequent te blijven registreren aan het onthaal met (duidelijk geschreven) uw naam en telefoonnummer en de naam van de bewoner die u wenst te bezoeken (in kader van contact-tracing);
 • een bewoner meenemen naar huis kan enkel door de nauwe contacten;
 • in een palliatieve situatie wordt het bezoek niet beperkt in aantal bezoekers en frequentie. U kan zich wenden tot de medewerkers om af te spreken.
 • indien een bezoeker terugkomt uit een rode zone dan geldt een bezoekverbod in het WZC van 10 dagen na terugkomst uit een rode zone.

 

Wij houden jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Met vriendelijke groeten,

De directie