Plan uw bezoek

UPDATE: 4 maart

Onderstaande update gaat in voor Weverbos op 8 maart 2021. Voor alle andere campussen van WZC De Foyer gingen zij eerder in februari in.

Geachte mevrouw, mijnheer,

Het crisisteam heeft na kennisname van de richtlijnen vanuit de overheid tot mogelijke versoepelingen in de bezoekregeling beslist om toch de nodige voorzichtigheid in te bouwen en deze als volgt aan te passen voor WZC Zilversterre (met inbegrip van de assistentiewoningen/zorgflats):

 • er worden 2 nauwe contacten toegestaan, die steeds het chirurgisch mondneusmasker correct dragen en dit gedurende het bezoek steeds ophouden, correcte handhygiëne toepassen en die fysiek dichtbij de bewoner kunnen zijn;
 • zij dienen zelf hun chirurgisch mondneusmasker te voorzien voor zij het gebouw betreden;
 • de 2 nauwe contacten mogen gelijktijdig aanwezig zijn, met respect voor de afstandsregels;
 • de 2 nauwe contacten mogen om de 2 weken wisselen, de families spreken per bewoner onder elkaar of wie deze contacten zijn
 • het wordt van overheidswege nog steeds aanbevolen om het bezoekmoment kort te houden (niet langer dan een half uur)
 • contact met andere bewoners, familieleden van andere bewoners en medewerkers wordt vermeden;
 • het heropenen van het cafetaria voor externen wordt nog in beraad gehouden. Het is wachten op verdere instructies rond het horeca-gebeuren om hierin een beslissing te kunnen nemen
 • een bewoner mag met het bezoek buiten om te wandelen. Dit kan mits het dragen van een chirurgisch mondneusmasker (voor zowel bezoeker als bewoner) en met maximaal 4 personen (bewoner inbegrepen) en met respect voor de afstandsregels;
 • we vragen ook om u consequent te blijven registreren aan het onthaal met (duidelijk geschreven) uw naam en telefoonnummer en de naam van de bewoner die u wenst te bezoeken (in kader van contact-tracing).
 • een bewoner meenemen naar huis mag, mits het dragen van een chirurgisch mondneusmasker, het bewaren van voldoende afstand, het toepassen van correcte handhygiëne en het respecteren van de richtlijnen rond de bubbelvorming (dus bij u thuis met maximaal 2 personen buiten de bewoner);
 • in een palliatieve situatie wordt het bezoek niet beperkt in aantal bezoekers en frequentie. U kan zich wenden tot de medewerkers om af te spreken.
 • Nieuwe bewoners worden steeds preventief in quarantaine opgenomen en 2 keer getest, met 2 negatieve resultaten kunnen zij deelnemen aan het gemeenschappelijke leven

Uitzonderingen op bezoekregeling 

 • als de bewoner in kamerisolatie is

 • als de afdeling in kamerisolatie is

Dan kan slechts 1 nauw contact op bezoek komen, geen bijkomend sociaal contact

Algemene maatregelen

 • Afspraken voor een bezoek aan de kapper voor de bewoners van het woonzorgcentrum worden gemaakt via de medewerkers van de respectievelijke afdelingen.
 • Afspraken voor een bezoek aan de kapper voor de flatbewoners worden gemaakt via de onthaalmedewerkers/woonassistenten.
 • Volgens de geldende richtlijnen van de overheid is het voor kappers niet toegestaan aan huis te komen. Flatbewoners mogen dus geen kapper in hun flat ontvangen.

Aanleveren van goederen voor de bewoners van de assistentiewoningen

 • Wat betreft aanleveren van goederen (etenswaren, was, …) voor de bewoners van de assistentiewoningen vragen we ook de nodige voorzichtigheid. Het zijn de hierboven vermelde nauwe contacten die dit kunnen brengen. Alle afspraken zoals hierboven beschreven zijn steeds van toepassing.

Verdere afspraken rond het bezoek:

 • U dient zich te onthouden van bezoek wanneer u symptomen van corona vertoont of wanneer u in quarantaine dient te zijn (na zelf positief getest te zijn, na contactname via contact tracing, na een reis in een oranje of rood risicogebied) of in contact geweest bent met een (mogelijks) besmet persoon.
 • Handhygiëne dient toegepast te worden bij het betreden van het gebouw en bij het verlaten van het gebouw.
 • De bezoeker draagt een chirurgisch mondneusmasker vanaf het betreden van het terrein tot het verlaten van het terrein, ook buiten dus. Stoffen of andere mondneusmaskers zijn niet toegelaten.
 • Afstand houden van minstens anderhalve meter.
 • Bij elk bezoek vult de bezoeker het register aan het onthaal in in het kader van contact tracing, ook als het onthaal niet bemand is en verklaart dat men zich aan alle voorzorgmaatregelen houdt en zelf niet in een toestand is waardoor een bezoek aan het woon- en zorgcentrum beter niet doorgaat.
 • Onze cafetaria en restaurants blijven gesloten voor bewoners en bezoekers.
 • Ook de bewoner draagt een chirurgisch mondneusmasker tijdens het bezoek.
 • Geen contact met andere bewoners, medewerkers/vrijwilligers, familieleden met uitzondering van de medewerker of vrijwilliger die het bezoek begeleidt. Er is geen bezoek toegelaten in de gemeenschappelijke leefzaal van de afdeling.
 • Het bezoek kan nog steeds plaatsvinden op de kamers, op de terrassen zo het weer dit toelaat, in de ruimtes van de cafetaria’s maar daar kunnen geen consumpties meer worden genuttigd.
 • De bewoner telt ook mee in de bubbel van de bezoekende familieleden.

Vaccinatie biedt bescherming voor diegenen die gevaccineerd zijn (om minder kans te hebben ziek te worden) maar biedt geen garanties dat het virus niet kan worden doorgegeven.

Zolang de bevolking niet ruimer is gevaccineerd, blijven de mondmaskerplicht, de aandacht voor handhygiëne en het bewaren van voldoende afstand cruciaal om het Covid-virus te overwinnen.

Deze eerste versoepeling van de bezoekregeling is een goede stap en we hopen dat we deze weg verder kunnen bewandelen. Uw bijdrage door het respecteren van de maatregelen is cruciaal om dit te kunnen bereiken.

 

Met vriendelijke groeten,

De directie