Plan uw bezoek

UPDATE: Gent, 14 maart 2022

Beste familie,

Wij informeren u graag over de nieuwe richtlijnen die vanaf 15 maart 2022 gelden in onze woonzorgcentra en assistentiewoningen.

Mondneusmaskers

Vanaf 15 maart 2022 dragen alle bezoekers minimaal een chirurgisch mondneusmasker (FFP2 is ok, een stoffen mondmasker is niet ok) en dit gedurende de volledige aanwezigheidsduur in het gebouw.

Uitzonderingen waarbij een FFP2 mondneusmasker nog dient gedragen te worden:

  • bij positieve bewoners;
  • bij een afdeling in quarantaine;
  • bij aërosol genererende handelingen.

Basismaatregelen

Het geheel van volgende basismaatregelen moet een buffer vormen tegen verdere verspreiding van het virus en bijdragen tot het voorkomen van uitbraken:

  • een goede handhygiëne;
  • de afstandsregels respecteren en het correct dragen van een chirurgisch of FFP2 mondneusmasker ;
  • een goede ventilatie en verluchting van alle bewonerskamers, leefruimten, gemeenschappelijke ruimten, ...;
  • een goed onderhoud, reiniging en desinfectie van de lokalen, materialen en high touch oppervlakten;
  • transparante en duidelijk communicatie over het beleid in de voorziening naar álle belanghebbenden (bewoners, medewerkers, bezoekers/families, externe dienstverleners, enz.);
  • alertheid voor symptomen van COVID-19 en het zo snel mogelijk nemen van de nodige maatregelen.

Een vaccinatie vormt een goede individuele bescherming tegen de gevolgen van een besmetting.

Bezoekregeling

Er zijn geen beperkingen voor het bezoek mits het dragen van de nodige beschermingsmaterialen (basis: chirurgisch mondneusmasker).

Bezoekers worden terug toegelaten in de dagzalen van de afdelingen.

We vragen u wel om het bezoek qua aantal personen zoveel mogelijk te spreiden zodat afstand kan behouden worden.

Onze cafetaria bleef steeds toegankelijk voor bewoners en hun bezoek. Vanaf 15 maart 2022 zijn externe bezoekers ook terug binnen welkom. Enkel tijdens het eten of drinken in het cafetaria mag het mondneusmasker afgezet worden.

Ook bij positieve bewoners wordt een minimaal bezoekrecht gegarandeerd, mits het dragen van de nodige persoonlijke beschermingsmaterialen. (FFP2-masker, schort, faceshield, ..)

De veiligheid van onze bewoners en medewerkers staat onvoorwaardelijk voorop, wij rekenen op uw zin voor verantwoordelijkheid om u aan deze richtlijnen te houden.

Met vriendelijke groeten,

 

De directie