Plan uw bezoek

Geachte mevrouw, mijnheer,

Op 16/10 kwam het veiligheidscomité van de Overheid terug samen. Zij brachten ons enkele nieuwe maatregelen.

Deze maatregelen gaan in op 19/10/20 en dienen ook binnen alle afdelingen WZC De Foyer te worden opgevolgd.

U weet dat wij sterk inzetten op het gemeenschapsleven om de eenzaamheid van onze bewoners tegen te gaan. Een bewoner die besmet wordt, kan dit gemakkelijk aan de medebewoners doorgeven. Net omdat wij kamerisolatie van onze bewoners willen vermijden moeten alle bewoners voorzichtig zijn met hun contacten.

Anderzijds beseffen wij ook dat het contact met de familie essentieel is. Dit familiecontact kan enkel blijven doorgaan wanneer iedereen de hierna volgende veiligheidsvoorschriften op ieder moment strikt naleeft.

Wij vragen uitdrukkelijk om het fysiek contact (aanraking, knuffels, …) ook binnen de bubbel (van 1) waarin dit toegestaan is zoveel mogelijk te beperken. Handhaaf ook binnen deze bubbel maximaal de voorschriften van chirurgisch mondneusmasker, afstand en handhygiëne.

 • U dient zich te onthouden van bezoek wanneer u symptomen van corona vertoont of wanneer u in quarantaine dient te zijn (na zelf positief getest te zijn, na contactname via contact tracing, na een reis in een oranje of rood risicogebied) of in contact geweest bent met een (mogelijks) besmet persoon.
 • Handhygiëne dient toegepast te worden bij het betreden van het gebouw en bij het verlaten van het gebouw.
 • De bezoeker draagt een chirurgisch mondneusmasker vanaf het betreden van het terrein tot het verlaten van het terrein, ook buiten dus. Stoffen of andere mondneusmaskers zijn niet toegelaten.
 • Afstand houden van minstens anderhalve meter.
 • Bij elk bezoek vult de bezoeker het register aan het onthaal in in het kader van contact tracing, ook als het onthaal niet bemand is en verklaart dat men zich aan alle voorzorgmaatregelen houdt en zelf niet in een toestand is waardoor een bezoek aan het woon- en zorgcentrum beter niet doorgaat.
 • Onze cafetaria en restaurants zijn vanaf 19/10/2020 gesloten voor bewoners en bezoekers, zij zullen enkel nog worden gebruikt voor de maaltijden van bewoners van assistentiewoningen. Deze maatregel is zeer ernstig maar is noodzakelijk gebleken uit de cijfers van het aantal besmettingen in België. Deze maatregel is al zeker 1 maand van kracht of tot nader bericht van de Overheid.
 • De bewoner draagt een chirurgisch mondneusmasker tijdens het bezoek.
 • Fysiek contact is enkel mogelijk tussen bewoners en bezoekers die tot de bubbel van 1 van de bewoner behoren, doch wij vragen u het fysiek contact zoveel mogelijk te beperken.
 • De bubbel van 1 is een vaste personen dit voor minstens 4 weken ingaand vanaf 19/10/20 of langer indien de overheid dit bepaalt.
 • Verder geldt de bubbel van 4 minder nauwe contacten ook binnen onze woonzorgcentra en assistentiewoningen net zoals u bij u thuis dient te doen. Bij deze contacten is de afstand van anderhalve meter steeds van toepassing alsook het dragen van chirurgisch mondneusmasker.
 • Geen contact met andere bewoners, medewerkers/vrijwilligers, familieleden met uitzondering van de medewerker of vrijwilliger die het bezoek begeleidt. Er is geen bezoek toegelaten in de gemeenschappelijke leefzaal van de afdeling.
 • Het bezoek kan nog steeds plaatsvinden op de kamers, op de terrassen zo het weer dit toelaat, in de ruimtes van de cafetaria’s maar daar kunnen geen consumpties meer worden genuttigd.
 • Familieleden en bewoner (indien mogelijk) bespreken onder elkaar hoe de bubbel van de bewoner is samengesteld en hoe deze gerespecteerd wordt.
 • De bewoner telt ook mee in de bubbel van de bezoekende familieleden.
 • Bewoners afhalen blijft nog steeds mogelijk maar ook hier benadrukken wij het belang van handhygiëne, afstand houden en het dragen van chirurgische mondneusmaskers.

Bezoekers die zich niet houden aan deze afspraken worden hierop aangesproken. Bij weigering tot opvolging van deze afspraken kan de bezoeker conform de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid de toegang tot het woonzorgcentrum ontzegd worden.

Vragen voor de hoofdverpleegkundige kan u vooraf of nadien stellen per mail of langs de telefoon.

Bij besmettingen bij bewoners en/of medewerkers of overschrijden van de drempel in de Gentse regio zullen wij mogelijks genoodzaakt zijn deze richtlijnen te herbekijken.

Wij danken u voor de opvolging van onze richtlijnen, uw begrip en medewerking.

Met vriendelijke groeten,

De directie