Over ons

100 jaar WZC De Foyer

De wortels van de vzw Woon- en Zorgcentra De Foyer gaan terug tot het midden van de Eerste Wereldoorlog.

Berthe Grandjean, een geboren Gentse, was in 1907 op 26-jarige leeftijd voorzitter geworden van de feministische beweging ‘Société belge pour l’amélioration du sort de la femme (ASF)’.

Getroffen door de benarde situatie van meisjes en alleenstaande vrouwen die, behalve in kloosters, geen opvang konden vinden, besloot zij een sociale afdeling op te richten. Met Le Foyer de la Femme bouwde ze sociale en familiale wooncomplexen.

Het oudste document verwijst naar 1916. In 1919 werd een coöperatieve bouwmaatschappij opgericht en de vzw ‘Le Foyer de la Femme’ ontstond uiteindelijk in 1924. Voor de oprichting van de vzw hadden de acht vrouwelijke oprichters een toelating van hun echtgenoot nodig. De vzw stond onder het erevoorzitterschap van Adolphe Max.

Zeven huizen ontstonden tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog: 4 in Brussel, 1 in Gent, 1 in Luik en 1 in Lombardsijde. Zij boden opvang voor meisjesstudenten en oudere dames (Gent en Luik). In Lombardsijde kwam een vakantievilla. Alle huizen kregen een naam die verwees naar een verzetsheld uit de Eerste Wereldoorlog.

De vzw bouwde haar huis in Gent in het ‘Miljoenenkwartier’ op de voormalige gronden van de wereldtentoonstelling van 1913 en noemde het naar Marie-Prudence Preenen-Desmedt. Zij was een verzetsheldin uit Destelbergen die in 1917 gefusilleerd werd. Later wijzigde de vzw de naam naar ‘Residentie Avondsterre’. Die naam verwijst naar het doorbrengen van de levensavond aan het grote Gentse kruispunt De Sterre.

Na de Tweede Wereldoorlog verkocht ‘Le Foyer de la Femme’ alles behalve Residentie Avondsterre om de schulden uit de oorlog terug te betalen. Berthe Grandjean bleef tot het einde van haar leven in 1969 voorzitster van de vzw. Zij was Ridder in de Leopoldsorde en Officier in de Kroonorde. Andrée Grandjean, haar dochter, nam na haar overlijden het voorzitterschap over tot ze zelf in 1999 overleed. Ook zij was een overtuigd feministe.

In 2006 kwam er een grondige verjonging en vernieuwing van de raad van bestuur en van de algemene vergadering. Dat zorgde voor een nieuwe dynamiek in de organisatie.

‘Residentie Avondsterre’ werd vervangen door de Woon- en Zorgcentra Weverbos in Gentbrugge, WZC De Zilvermolen in Zwijnaarde, ZC Glorieux in Oostakker en WZC Zilversterre op haar eigen vestiging in Gent. De nadruk werd gelegd op een innovatieve zorg waarbij de bewoners centraal staan.

De maatschappelijke zetel werd van Brussel naar Gent overgebracht en de oude Franstalige naam werd gewijzigd in de naam ‘Woon- en Zorgcentra De Foyer’. De dubbele F in het logo verwijst naar de historische naam van ‘Le Foyer de la Femme’.