Beleidsthema's

Individuele en collectieve participatie

Als organisatie kiezen we ervoor om: 

 • De bewoners centraal te stellen:
  Dit doen we door actief te luisteren naar de levensverhalen, wensen en verwachtingen van elke bewoner. 
 • De autonomie en keuzevrijheid te bevorderen:
  Dit doen we door de bewoners te betrekken bij beslissingen over hun dagelijkse activiteiten, zorg en leefomgeving.
 • Collectieve en individuele inspraak te faciliteren:
  Dit doen we door regelmatig bijeenkomsten te organiseren waar bewoners individueel en gezamenlijk hun mening kunnen uiten.
 • Het bevorderen van een open dialoog:
  Dit doen we door mogelijkheden te creëren voor regelmatige open dialogen tussen medewerkers, bewoners en hun familieleden.

Mede door deze concrete acties te integreren in de dagelijkse taken, kunnen we als medewerker bijdragen aan het realiseren van de visie van het woonzorgcentrum en een positieve woonomgeving voor de bewoners bevorderen.