Beleidthema's

Mondgezondheid

Vanuit WZC De Foyer vzw staan we bij het uitvoeren van mond- en tandzorg voor: kwaliteitsvolle totaalzorg – keuzevrijheid – geïndividualiseerde zorg

Met als doel: “de algemene gezondheidstoestand van onze bewoners onder de loep te nemen, waarbij de mond- en tandzorg een belangrijk onderdeel vormen.”

Een slechte mondgezondheid veroorzaakt niet alleen problemen in de mond. Via allerlei wegen staat de mond in verbinding met de rest van het lichaam. Een slechte mondgezondheid kan dus in verband gebracht worden met tal van andere problemen in het lichaam. Zowel fysiek, mentaal als sociaal is een goede mondgezondheid belangrijk.  
Dit onderdeel van de zorg is vaak een gemist luik in de algemene screening van de bewoners. In het mondgebied kunnen namelijk veel oorzaken van dieper gewortelde gezondheidsproblemen ontstaan. Door hier accuraat en vroegtijdig op in te spelen beogen we het verminderen van deze problemen. 

Dit doen we door:

 • Psychoeducatie van alle betrokken partijen (bewoner, familie en/of mantelzorgers) 
 • Communicatie en informatie aanbieden over de maatschappelijk veranderende inzichten
 • Preventieve zorg door het toepassen van dagelijkse mondhygiëne
 • Gebruik van geüniformiseerde documenten die voor alle medewerkers gekend zijn waarbij we doen aan:
  • Preventieve screening bij pname 
  • Gerichte pvolging van de mondstatus van elke bewoner op zesmaandelijkse basis 
  • Infrmatiedoorstroming naar huisartsen, tandartsen en specialisten 
 • Accuraat inspelen op vastgestelde problemen waarbij we een onderscheid maken tussen zaken die we binnen het WZC opnemen of extern 
 • Referentiepersonen aanstellen die de mondstatus op de werkvloer nauw opvolgen
 • Permanente vorming van medewerkers
 • Nauwe samenwerking met interne logopediste
 • Samenwerkingsverbanden met tandartsen uit de omgeving