Beleidsthema's

Vroegtijdige zorgplanning

De kernwaarden van WZC De Foyer om aan palliatieve zorg te doen zijn: 

 • Respect                       
 • Waardigheid              
 • Deskundigheid

Met als doel: “ Binnen WZC De Foyer verlenen we palliatieve zorg vanuit deze drie kernwaarden omdat we elke bewoner en diens omgeving op een unieke manier gelukkig willen maken, ook in hun laatste levensfase”.

Daarom gaan we als uitgangspunt hanteren: contact maken op een warme en liefdevolle manier in alle dagdagelijkse zaken omdat we geloven dat waardigheid en respect alles is wat ons onderscheidt als mens. 

Omdat iedere bewoner en zijn omgeving uniek zijn gaan we:

 • Luisteren naar ieders wensen en daar ook zo goed mogelijk gevolg aan geven. Leven zoals je wil, is gelijk aan sterven zoals je wil. 
  Als professionelen willen we maximaal comfort bieden aan elke bewoner, en houden we rekening met diens unieke routines die we blijven respecteren tot in de levenseinde fase.
 • Zo vroeg mogelijk een gesprek rond vroegtijdig zorgplanning voeren en dat ook op elk kantelmoment gaan herevalueren en bijsturen.
 • Onbevooroordeeld handelen.
 • Respect tonen voor andere culturen en rituelen.
 • Een symbool gebruiken die door iedereen gekend is en gerespecteerd wordt om aan te geven dat er een terminale benadering wordt toegepast.
 • Onze bewoner centraal plaatsen, maar ook de familie meenemen in het verhaal. We leggen in de laatste levensfase nog meer de nadruk op het feit dat ze een gelijkwaardige partner zijn in de zorgen voor onze bewoner.
 • De familie de mogelijkheid bieden om te blijven waken bij een bewoner in een levenseinde fase, maar ook hen het rouwproces te laten starten in een gekende en vertrouwde omgeving door elke bewoner de laatste zorgen na het overlijden toe te dienen.

Aangezien het rouwproces niet stopt bij het overlijden nodigen we jaarlijks de familieleden, hun omgeving en onze medewerkers uit om een sereen herdenkingsmoment bij te wonen. 

Omdat we het enorm belangrijk vinden dat al onze medewerkers op een deskundige en professionele manier palliatieve zorg verlenen, en het een taak van iedereen is, gaan we:

 • Permanent al onze medewerkers minstens 5 uur vorming palliatieve zorgen per kalenderjaar aanbieden. Daarbij betrekken we opzettelijk ook onze niet-zorgmedewerkers en vrijwilligers.
 • Bieden we jaarlijks twee medewerkers per huis de kans om de basiscursus palliatieve zorgen te volgen.
 • Screenen we toekomstige medewerkers op het uitdragen van onze palliatieve visie.
 • Organiseren we vier keer per jaar een huis overschrijdende werkgroep waarin alles rond palliatieve werking is opgenomen, en waarvan de participanten de taak hebben om alles wat voortvloeit uit deze werkgroep uit te dragen in hun organisatie.
 • Stimuleren we al onze CRA’s om de huisartsen te coachen rond alle thema’s van palliatieve zorg.
 • Beschikken we over professionele middelen om op een deskundige manier de palliatieve zorg te verlenen en te ondersteunen. We blijven ook continu inzetten om al onze medewerkers te trainen en te coachen in een correct en professioneel gebruik hiervan.