WZC De Foyer

Inclusieve organisatie

Bij WZC De Foyer staan de deuren open voor iedereen - ongeacht diploma, genderidentiteit, genderexpressie, seksuele oriëntatie, afkomst, huidskleur, levensbeschouwing, leeftijd of beperking. Uiteraard staan wij hierbij ook garant voor de gewenste privacy van bewoners en medewerkers. 

Bewoners, vrijwilligers, personeelsleden, stagiair(e)s, jobstudenten … iedereen mag bij WZC De Foyer zichzelf zijn!  

Grensoverschrijdend gedrag, racisme, discriminatie, seksisme en homofobie zijn bij WZC De Foyer onaanvaardbaar. Ongeacht wie dit naar wie toe vertoont, in welke vorm dan ook (gedrag en/of taalgebruik). Uiteraard verwachten wij van (toekomstige) bewoners hetzelfde respect naar medebewoners en medewerkers toe. 

Onze medewerkers worden tevens opgeleid om individuele behoeften van bewoners te herkennen en bespreekbaar te maken op een respectvolle en discrete manier, rekening houdend met ieders waardenpatroon.  

Zorgzaam respect staat bij ons centraal!