Hand in hand

uister naar ons!
Geef ons een stem!
Laat ons erbij horen!

Het zijn maar drie van de tien belangrijke punten in het manifest Hand in hand, opgesteld door personen met dementie.

Het is van groot belang dat we met heel de samenleving gehoor geven aan wat mensen met dementie vragen. Dementie is een langzaam proces waarbij de hersenen steeds moeizamer functioneren. Terwijl mensen met dementie niet meer alles weten, worden zij door de maatschappij vaak vergeten. Samen willen we het taboe doorbreken en werken aan een dementievriendelijke samenleving! Hoort en zeg het voort!

Download hierin het manifest waarin de 10 punten verduidelijken hoe we beter gehoor kunnen geven aan personen met dementie.