Gentbrugge wordt zone 30

In de tweede helft van april heeft Gent de zone 30 in Gentbrugge uitgebreid. Dat deden ze om de verkeersveiligheid en de leefkwaliteit in de buurt te verhogen. 

Zodra de nieuwe verkeersborden er staan, geldt de aangeduide snelheidsbeperking. De uitgebreide zone 30 wordt begrensd door de Schelde, de gemeentegrens met Melle, de Brusselsesteenweg en de R40. De exacte zone kan je in het plannetje in het hierbij gevoegde document bekijken.